Non classé

Ary raha mba vehivavy moa no mitondra an’i Madagasikara?

Resaka « équilibre régionale » izay hita fa mbola tarazo nolovaina tamin’ny toe-tsaina « zarazarao hanjakana » no saika ho velabelarina teto saingy toa mikapo-drano ihany izany ka ho lasa rano an-damosin-gana.

Betsaka ireo karazana mpitodra efa nitantana sy nitondra ity nosy mamintsika ity. Tao ny Frantsay, tao ny avy any Avaratra Atsinana, ny avy any Atsinana, ny avy any Avaratra, ny teto Afovoan-tany, maro koa ireo praiministra avy any amin’ny faritra rehetra izay niaviany na ny avy any Atsimo na ny avy any Atsimo Andrefana, sns. Ny itovian’ireo olona rehetra ireo dia fantatra fa lehilahy avokoa izy ireo (ankoatra ireo mpanjaka vavy tamin’ny fotoan’androny angaha)

Efa miova ny toetr’andro ary miova ny vanim-potoana. Mety afaka saintsainina sy eritreretina raha toa ka vehivavy no hitondra ity firenena ity. Misy lafiny tsara sy lafiny ratsy izany raha ny trakefa sy ny zavatra hita maneran-tany ary koa ny kolontsaina malagasy no resahina.

Ny lafiny ratsy mety atahoran’ny be sy ny maro dia toy izao :

 • matetika dia diso hentitra ny vehivavy, mety hampikorontana na handodona ny efa eritreretina ho milamina sy efa
 • amin’ny kolotsaina malagasy amin’ny ankapobeny, indrindra fa any amin’ny faritra be slamo dia mety tsy dia hanan-kasina loatra ny vehivavy ka ho sarotra vao ho to-teny amin’ireo lehilahy tantanany
 • toy izany ihany koa eo anivon’ireo miaramila izay efa notarihin’ampela ka tsy dia nahazaka izany loatra maika moa fa olon-tsotra sivily fa tsy miaramila toa azy ireo
 • kizitina kokoa noho ny lehilahy ny vehivavy ka mety atahorana hampifendro noho ny hahavitana ny lahasa satria ny teo aloha aza nisy mpitondra lehilahy voalaza fa mpanao didi-jadona ary tsy zakan’ny maro
 • matetika dia miasa saina amin’ny zanany kokoa noho ny lehilahy ny vehivavy ka raha vehivavy maro anaka na manan-janaka mila arahina akaiky dia mety hanalasala ihany ny tena ifantohany saina tanteraka amin’ny fiainam-pirenena
 • sns

Ireto kosa ny lafiny tsara mba mahafinaritra sady mety ahitana fandrosoana amin’izay fitantanam-behivavy izay:

 • satria fitondran-dehilahy no betsaka eto Madagasikara dia matoa afaka misonga toy izany ny vehivavy iray dia tena mahavita sy mahay izy izay
 • tsapa fa mahay miasa sy tonga amin’izay tanjona tiany hahatongavana ny vehivavy raha anisan’ireo vehivavy sangany amin’ny sehatra misy azy. Raha ny amiko manokana dia tsapa sy hita fa misy « rigueur » kokoa ireo vehivavy miasa eny anivon’ny sehatra isankarazany ireny raha oharina amin’ny lehilahy manao asa mitovy aminy
 • ny vehivavy dia mahay mihafy sy mifehy kibo mba hahazoana vokatra tsaratsara kokoa ka afaka mampandefitra ny tenany izy noho izany fa tsy dia faly higalabona sy hitsentsitra ny hatsemboham-bahoaka toy izay efa fahita
 • mahay mitaiza sy manana fo antra ihany koa anefa ny andriambavilanitra raha toa ka olona somary atahorana azy ireo karazam-behivavy mpitondra hita sy fantatra ka na dia ao anatin’izany fahasiahana sy filana vokatra izay dia mety hitempo ihany ilay fon-dreny raha tena misy tsy azo idovirana
 • raha ny ohatra nolovaina tamin’ireo mpanjaka vavy efatra fantatra teto amintsika sy ny mpitondra ny firenena Alemana amin’izao fotoana dia tsy iza izany fa i Angela Merkel dia tsapa fa tsy mena mitahy amin’ny lehilahy ny vehivavy

Misy lafiny atahorana ihany anefa na dia izany aza manodidina izay firenena tantanim-behivavy. Anisan’izany ohatra ny fahatahorana ny fandriam-pahalemana izay somary na tena hentitra na mihazohazo raha ny traikefa efa hita. Raha tsy hoe vehivavy « commando » mety tsy dia ho zatra gidragidra sy sahotaka ary rotaka. Ny vehivavy koa dia mety ho voarabirabin’ny lehilahy mahay miresaka ka mety tsy tena hitondra voka-tsoa ho an’ny be sy ny maro izany.

Eritreritra mba sendra nandalo, vetsovetso natao ho hira, trafon-kena ome-mahery am-bava homana am-po mieritra

J'aime ma patrie et je souhaite le bien des malagasy

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.