Non classé

Ny tena fitiavan-tanindrazana

Mbola misy ve ireo malagasy tena tia tanindrazana ? Mipetraka ny fanontaniana.

Tao anatinsquowhawydizay dimampolo taona farany taoriansquowhawydny nahazoana ny fahaleovan-tena mantsy dia mampisalasala ihany ny mamaly io fanontaniana io. Mbola afaka valiana tsara ihany izy io saingy tao anatinsquowhawydny herintaona izao dia tsy hita mazava izay valinteny tena marina.

Maro ireo mitonona ho tia tanindrazana saingy ny fihetsika sy ny fomba rehetra dia toa maneho fa fitiavam-bola sy voninahitra ary seza eo aminsquowhawydny fitondrana no betsaka. Misy ireo mimenomenoma aminsquowhawydny tena tokony atao sy tokony ho fomba fiaraha-monina fa tsy mihetsika tsy manao na inona na inona afa-tsy ny fitadiavana mahazatra mba ivelomana.

Misy ireo tena sahy mirotsaka an-dalambe mitaky fanovana saingy tsy manova ny fomba ratsy fanaony sy ireo fitiavan-tena mahazatra tsy mitsinjo ny fiaraha-monina sy izay tena mahasoa ny tanindrazana.

Vonona ve ianao ho faty ho tombontsoansquowhawydny vahoaka malagasy sy fihavaozansquowhawydny firenena ? Vonona ve ianao hanasoa ny tanindrazanao tsy hangataka tambiny na karama ary tsy ho noho ny tombontsoa manokana ? Vonona ve ianao hijoro manoloana ny jadona ankolaka ataonsquowhawydireo firenen-dehibe vitsivitsy mikatsaka ny mahasoa azy eto Madagasikara ka mitady aminsquowhawydny fomba rehetra hametsena sy hanambaniana anao ? VONONA VE IANAO HIASA AMINsquowhawydNY FONAO MANONTOLO KA TSY HIKELY SOROKA MBA HANATSARANA NY TONTOLO MANODIDINA ANAO ?

Namaly TSIA indray, in-droa, in-telo ve ianao taminsquowhawydireo faontaniana teo ambony ireo ? Mbola tsy tena vonona ny haneho ny mety ho tena fitiavanao ny taindrazanao ianao izany.

Mba inona kosa ary izany ny anjara biriky nentinao ho fanarenana na fanasoavana ny tanindrazanao ? Maro mantsy ireo olona tafaresaka aminsquowhawydny tena no milaza fa vonona hanasoa ny ankohonany sy ny fianakaviana fa hatreo ihany satria tsy misy antenaina, hono, ny firenena.

Aza manao fitiavan-tanindrazansquowhawydny taona roa arivo ka mitombo arakaraka ny vola voaray !!!

J'aime ma patrie et je souhaite le bien des malagasy

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.