Non classé

Fandraharahana eny amin’ny tontolo ambanivohitra

Mandinika sy mijery ny tontolo ambanivohitra malagasy ny tena dia mahatsapa sy mahita fa mila hafainganina ny fampandrosoana eny. Tsy vaovao izany, nefa tsy nisy fivoarana tsapa sy tena hita maso hatreto. Ny zavatra hita eny an-toerana dia manaonao asa kely eny daholo ny fianakaviana kely iray : miopy omby 4 na gisa 10 na akoho 12 na manesika gana 4 ahazoana aty matavy (foie gras) dia izay! izay ny karazana fandraharahana matetika hita.Etsy an-daniny dia misy ireo orinasa antonony sy goavana manangom-bokatra, mitoto vary, mitatitra vokatra hiakatra ny renivohitra na mizara izany amin’ny faritra manodidina, mamboly amin’ny velarana amin’ny hektara.Eto dia somary misy kisarisary roa samy hafa amin’izay lafiny fandraharahana eny amin’ny tontolo ambany vohitra izay. Ny ankamaroan’ny olona izay mivelona eny nefa dia ilay itsy voalaza voalohany no tena iainany. Vitsivitsy ireto karazany faharoa izay nahazo famatsiam-bola na afaka mividy fitaovana lafo na masomboly sy ambioka lafo hanitarana ny tetik’asa. Ny manakarama teknisianina mahay moa dia ankavitsiana satria mieritreritra fa fandaniana tsy misy dikany izany.Na dia izany aza misy ihany ireo teknisianina alefa eny ambanivohitra mba hijery ireto tantsaha ka miezaka manaparitaka ny fahaizana amam-pahalany. Tamin’ny alalan’izany fomba fiasa izany no nahafantarana ireto « paysans vulgarisateurs » izay tantsaha efa nofanina amin’ny teknika vaovao ho entina mamboly. Misy itony fikambanana « kolo harena » miezaka manampy sy miara-miasa amin’ny Drdr na ny Psdr teo aloha hanaparitaka izany fahaizana izany ary misy ihany koa ankoatra ireny ny « Voary Salama ». Izy ireny moa dia miezaka mamadika ny fomba fijerin’ny tantsaha hamadika ny « économie de subsistance » na ny fambolena hameloman-tena fotsiny fa hampitombo ny famokarana sy ny famarotana.Ireo mantsy no hita tsy ampy hatramin’izay. Teo aloha dia nisy hatrany ny ambim-bava. Fa tato ho ato dia nihena tsikelikely izany ary sahirana ny malagasy rehefa maitso ahitra. Amin’izao fotoana izao izany dia tokony hiova izay fomba fiharina sy fandraharana izany. Anisan’ny zavatra voalohany tokony jerena dia ny varotra tsy misy fanambakana na ny « commerce équitable » izay manome ny tena vidim-bokatra any amin’ireo mpamokatra ka tokony tsy ho fianakaviana vitsivitsy foana no hamehy ny fiovaovan’ny vidin’entana eny ambany vohitra fa mba ny rehetra no ho mpilalao madio sy mazava amin’izany. Ny fanjakana dia tokony tsy hiankindoha be loatra amin’ny fambolena sy fiompiana fa hampivoatra ny fanodinana ireny vokatra ireny mba hampitombo ny sandany na ihany koa ny « valeur ajoutée » ka mba misy vola ho entina hanamafisana orina ny fampidirambolan’ny mponina eny ambanivohitra.

J'aime ma patrie et je souhaite le bien des malagasy

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.