Non classé

Kamba: Vaovao avy any Mahajanga

Nidina tany Mahajanga izahay taminsquowhawydny faransquowhawydny herinandro lasa (Paka) teo mba hanangona vaovao momba ny fianakaviansquowhawydi Kamba, sy hamita ny adidy tsy vita ihany koa fony mbola nahateo am-bohitra ny razana. Nisy ny sary nentina avy any, toy ny sarinsquowhawydi Kamba (miisa 3) talohansquowhawydny famonosana azy (Nalaina tany aminsquowhawydny namansquowhawydi Diana Chamia),

dsc00963

dsc00964

ary ireo sary nalaiko manokana tany an-tokantranonsquowhawydny reniny, ka ahitantsika ansquowhawydi Viviane (ilay kambana taminsquowhawydi Kamba) sy ny reniny ary ireo mianadahy iray tampo aminy mbola velona, dia i Said sy Berthine. Raha zaza mbola tsy nahay afa-tsy ny mikisakisaka amin’ny tany no nanateranay an’izy telo mianaka teny amin’ny taxi brousse fahiny, dia zazavavy kely pelipelika sy mihazakazaka eran’ny tokotany no ahalalana an’i Viviane ankehitriny. Izy io be kilaoty kely eo anoloan-dreniny io.

sunp0303

sunp0306

Tafiditra tao anatinsquowhawydny dia ihany koa ny fijerena izay mbola azo atao hanampiana ny ankohonana kely sisa tavela. Misy efatra mianaka moa izy no mbola miara-miaina ao. Ankoatra ireo dia misy ihany koa ireo mpiray tampo amin-dreniny miray tokotany amin-dry zareo ao.

sunp0312

sunp0307

Betsaka ny resaka nifanaovana taminsquowhawydi mamansquowhawydi Kamba. Tafiditra tanatinsquowhawydizany ny fitantarany ny andro farany nahitany an-janany tsy nahatsiaro tena intsony sy ny fitondrana azy tany aminsquowhawydny dokotera. Ny fanafody voavidy, nefa ny aina nafoy.

Tsy zakany hatraminsquowhawydizao ny fahalasanansquowhawydI Kamba kely, noho izany dia ireo kilalao sy zavatra rehetra nampiasaina taminsquowhawydny fikarakarana azy fahavelony, tapitra nomeny sy nozarainy tamansquowhawydolona avokoa. Saingy tsy misy navoakany ny trano kosa ny sarin-janany rehetra.
Hoy izy

Ireny no tsy foiko ka notazoniko

Mivarotra arina (charbon de bois) eo anoloansquowhawydny vavahadiny no asa fitadiavana vola anampiany ny sasa lamba izay efa fanaony taloha sy mbola nampiana koa tato aoriana.

Noho i Viviane mbola kely sy tsy mahaleo tena tsara dia sakanansquowhawydny zokibeny tsy hiasa ivelansquowhawydny trano, hono, izy. Nefa i Said dia andoavana saram-pianarana 60.000 FMG isam-bolana, raha any aminsquowhawydny sekolim-panjakana kosa i Berthine. Ary dia io zokibeny tsy mamela azy hiasa any ivelany io no mifanampy aminy aminsquowhawydny fandoavana izay saram-pianarana izay. Rehefa noresena lahatra moa i maman’i Kamba ny amin’ny hoe tsy voatery ho eo foana i Zokibenao nefa ny fiainana tsy maintsy hitohy, dia nanaiky nanao iretsy sasa lamba voalaza ery ambony

Nahatsapa ho irery sy sahirana mafy tokoa aho taminsquowhawydireny krizy ireny, satria ny zaza tsy maintsy entina any aminsquowhawydny hopitaly rehefa marary, nefa ny bombe lacrymogene tsy zakansquowhawydny ankizy rehetra. Ny lehibe aza taty tsy nahatanty. Izaho rahateo sady manangy no lehilahy, i kamba etsy andaniny marary any aminsquowhawydny hopitaly, i Viviane ao ambavahadinsquowhawydny hopitaly tsy maintsy omena nono satria tsy azo nampidirina tany aminsquowhawydny hopitaly ny zazakely.

Marihana ho ansquowhawydizay tsy mahalala fa nilaozam-bady ny reninsquowhawydi Kamba. Izy daholo noho izany no mihevitra izay hamelomana azy efatra mianadahy teo an-tanany, na eo aza ny fanampiany mpiray tampo.

Na teo aza anefa ny elanelan-tany dia tsy nitsahatra izahay avy aty Antananarivo nandefa izay azo natao rehetra ho fanohanana ny fianakaviana tany Mahajanga. Ho fanamaivanana ny vidim-panafody. Nisy koa taminareo namana no nitondra izay voatsirambinsquowhawydny tanana

Ho antsika rehetra nanao izay tratra sy nahatsiaro azy, ho anareo rehetra izay nandefa fanampiana ho azy, dia hoy i mamansquowhawydi Kamba nampitondra hafatra anay nandalo tany hoe:

Misaotra betsaka, ho tahian-janahary, fa tena nanana raiamandreny tokoa izahay, nanana mpiray tampo, ary na teo aza ny elanelan-tany dia tsy namela anay ho irery ianareo fa rehefa tafavoaka ny HJRA ny tsaikinay iny, dia mbola nanohy hatraty Mahajanga ianareo. Tsy nitsitsianareo vola aman-karena i Kamba. Nahavita be ianareo taminsquowhawydny fanohanana ara-bola, nisy nitondra fanafody sy Farilac, sns«. Tsy voavalinay ireny, fa hitanareo ihany ny fianakavianay fa tena fianakaviana sahirana tanteraka. Andriamanitra hamaly ny soa vitanareo.

Tsaroany manokana taminsquowhawydireo teny ireo ny Armée du Salut (izay fantany bebe kokoa aminsquowhawydny alalansquowhawydi Mino, Avylavitra, Mavo), ny Serasera ary ny mamansquowhawydi Lova Rakotomalala izay tonga vatana nijery azy ireo tany Mahajanga nisolo tena ireo malala-tànana tsy nitonona anarana, ka isan’izany ireo fianakaviana Italiana mazoto amin’ny fanaovana asa soa ho fanampiana ny fianakaviana Malagasy sahirana, sy nanaovany fanamarihana manokana hoe:

veloma sy misaotra any amin’ilay olona tsy nahay teny gasy iny, fa ny saoferan’ny taxi no nanjary mpandika teninay taty Mahajanga

Fa izay tena zavatra tsy nampoizinay mivady taminsquowhawydny zavatra nitranga tany an-toerana dia ny filazansquowhawydi Mamansquowhawydi Kamba ny fisiansquowhawydny olona nanararaotra ireny fitsaboana ny zaza ireny mba hanangonan-karena sy hieboeboana eransquowhawydny tananansquowhawydi Mahajanga. Misy ny anaransquowhawydolona voatonontonona aminsquowhawydizany. Tsy iray monja an ! Fa ilay olona monina any an-toerana no tena fanta-poko fanta-pirenena satria ny vadiny ihany,hono, no mitantara eransquowhawydny tanana ny fandehansquowhawydny afera maloto.

Toy izao no fitrangany, araka ny fitantaransquowhawydi Mamansquowhawydi Kamba azy.
Nifankahita taminsquowhawydi Diana Chamia ry zareo ary dia fantatsika ny tohiny.

Tonga tany Antananarivo, dia zara raha nahazo lamba iray sakaosy (fripperie) izahay,

hoy i mamansquowhawydI Kamba,

ary raha mba niteny taminsquowhawydio olona nanodina ny vola io aho, dia nambaransquowhawydity farany fa efa manana ny làlany ny vola fa ireny aloha no anjaranareo. Dia nividianana zavatra madinidinika teny indray avy eo«.Nefa,

hoy hatrany i mamansquowhawydi Kamba,

dia hitako izao ny valopy feno vola vahiny, vola miloko manga izany ilay izy, ary tsy vola gasy an, haiko lokon’ny vola gasy jiaby io«

Indray mandeha io olona io no voalazany fa mba nitsidika azy teny aminsquowhawydny hopitaly fony taty Antananarivo«

Nony tonga tany Mahajanga dia nisy fotoana nilaza ilay olona fa hanatitra vola hividianana fanafody. Tonga tokoa izy nanatitra, toa 150.000FMG angaha. Dia izay koa no nanitsahany farany ny tokonam-baravaran-dry Kamba kely mandrapahafatinsquowhawydny zaza araka ny filazan’i maman’i Kamba hatrany.

Izao anefa no vaovao farany voaangonay mivady tany: nalahelo mafy i mamansquowhawydi Kamba saingy tsy nisy azony natao aloha nandritra ireny fahoriana nidona taminy ireny. Normal angamba hoy ianao? Eny tokoa, saingy ny tohiny no hahitanao izay tena vao mainka nandetika lalina kokoa ny fantsinsquowhawydny fijaliana. Tongansquowhawydny olona tany am-poto-tsofiny fa hoe

ny volan-janany dia nahavitansquowhawydilay olona trano misy efitra telo.

Ary tsy iza,hono, no nivoahansquowhawydny feo fa ny vadinsquowhawydilay olona ihany.
Tsy nisy fotoana nanamarinana ny momba ansquowhawydio intsony aho na dia naniry mafy ny handeha hijery ilay trano sy izay monina ao aza, noho ny tsy nilazansquowhawydi mamansquowhawydi Kamba ny fisiansquowhawydizay olana lehibe izay raha tsy efa hariva be talohansquowhawydny andro hiverenanay hody aty Antananarivo. Nampanantena anefa izy fa hisy fotoana hanomezany vaovao lehibe ho antsika mikasika ansquowhawydio trangan-javatra mampalahelo azy io.

Misy moa ny olona no tsy mahalala ansquowhawydi Kamba sy ny tantarany

hoy i mamansquowhawydI Kamba (satria toa maromaro ihany no niteraka kambana ry zareo ao Mahajanga), ka dia manontany ansquowhawydilay vadinsquowhawydity nanodina ny vola hoe

Kamba iza moa izany?

Ka novalian’ity olona hoe

Ilay tsaiky nentina tany Antananarivo nodidiana iry e

Taty aoriana ny olona vao nisy tonga saina, rehefa naheno fa maty ny zaza hoe,

hay ve iny ilay kamba nolazainsquowhawydilay olona fa nahazoany vola nanaovana trano e.

Ary dia nolazainy taminsquowhawydi mamansquowhawydi Kamba ny tantara.

Olona tsy fantatro velively, tsy mbola nanan-draharaha tamiko ary tsy mbola hary niresaka tamiko no nahalalako ansquowhawydizany. Ary dia niezaka nanontany ny olona aho, ka ao Tsararano ao no misy ilay trano natsangana taminsquowhawydny vidinsquowhawydny ain-janako

Tena asa re rey olona izay fomba hatoriana ao anatinsquowhawydizany trano izany, fa tsy hampanonofy ratsy ve izany, raha ‘ndeha hataontsika hoe tsy hanangatra ny zazakely?
Izahay mivady moa dia velom-panontaniana mihitsy hoe fa angaha tsy niteraka izy mivady izany, dia valiny azonay ny hoe efa nahalehibe zaza tokoa ry zareo, ary toa misy mianatra aty Antananarivo aty aza.

Miala tsiny fa sarobabay izy ity ka izay voa aza tezitra, zavatra natao koa moa ka samia mizaka ny vavansquowhawydny olona araka izay nataony e!

Tsy zakako notehirizina mantsy ka tsy maintsy navoakako eto sao hankarary an-doha ahy.

Filazan’ny renin’ny zaza ireo, ary tateriko aminareo etoana araka izay resany. Ninia tsy namoaka anarana mihitsy ny mpanoratra na dia nisy tokoa aza ny fanononany anarana nandritry ny resaka nifanaovana taminy.

Samia ho tahian’Andriamanitra daholo isika rehetra.

Technicien réseau

Un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.