• Namatsy boky sy fitaovana teny Vontovorona ny orinasa BENCHMARK

    Petroleum engineering eny Vontorona : Efa an-taonany maromaro izao no nisian’ny sampam-pampianarana manokana mampianatra sy mampiofana momba ny solika eny amin’ny Oniversite eny Vontovorona. Izany no naorina dia noho ny fisian’ireo karazana angovo maro samihafa azo trandrahina eto Madagasikara, toy ny entona, ny solika ary ny arina.  Antony hafa nanokafana sy nampivoarana izany sampam-pampianarana izany koa ny tsy fahampian’ny teknisiana sy injeniera mahafehy io sehatra voalaza io. Rehefa nahazo fankatoavana avy amin’ny ministera tompon’andraikitra ary izany tetik’asa fananganana sampam-pampianarana momba ny harena an-kibon’ny tany izany dia nosokafana ara-dalàna ary efa andiany fahadimy amin’ireo injeniera mahafehy ny momba ny solika no hivoaka ato ho ato araka ny vaovao izay voarainay. Samy…