• Hiadana sy ho Finaritra i Madagasikara

    « Hiadana sy ho Finaritra i Madagasikara sy ny malagasy » izany no hetaheta sy fanirian’ny maro eto Madagasikara. Tsy dia tena akaiky kandidà « favori » hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena ny tena ary ireo kandidà mba akaiky ny tena ohatra mino 100% aho fa tsy ho tafiditra 2è tour akory 🙂 Ary izany indrindra no hanoratako eto mba hitondra teny ny vahoaka ho amin’ireo mpitondra ho avy. Afaka fintinina amin’ny hevitra tsotra telo araka ireto manaraka ireto fanirian’ny mponina: Hiakatra ny fahefa-mividin’ny vahoaka malagasy Hidina ny vidim-piainana Ho Foana ny asa ratsy ary hitombo ny fandriampahalemana eto Madagasikara Tsara velabelarina kokoa ireo hevitra telo ireo mba hanome hevitra tsara ireo mpitondra ary hampazava…

  • Toa kadroaka daholo izy izany?!

    Rehefa avy vanim-potoan’ny fety toy izao dia matetika ireo haino aman-jery no mamoaka antontanisa milaza ireo tranga sy voina maro nisy teny an-dàlana rehetra teny. Ao ny mamo, ao ny niady, ao ny naiditra hopitaly noho ny antony samihafa toy ny famonoan-tena na fahapoizinanan na diso mamo tafahoatra. Anisany matetika resahina ny lozan-pifamoivoizana. Mialohan’ny fety dia manao fampahatsiahivana ny amin’ny tokony ho fitandremana sy ny fahamailona ny zandary. Vita ny fety lasa manao fanadihadiana eny amin’ny hopitaly rehetra eny sy any amin’ny tobin’ny zandarimaria ny mpanao gazety. Dia hita eo hoe firy indray ny isan’ny fiara nifandona, ny nanitsaka olona, ny nivadika, sns. Marina fa misy ny mpamily no tsy…