• Toa kadroaka daholo izy izany?!

    Rehefa avy vanim-potoan’ny fety toy izao dia matetika ireo haino aman-jery no mamoaka antontanisa milaza ireo tranga sy voina maro nisy teny an-dàlana rehetra teny. Ao ny mamo, ao ny niady, ao ny naiditra hopitaly noho ny antony samihafa toy ny famonoan-tena na fahapoizinanan na diso mamo tafahoatra. Anisany matetika resahina ny lozan-pifamoivoizana. Mialohan’ny fety dia manao fampahatsiahivana ny amin’ny tokony ho fitandremana sy ny fahamailona ny zandary. Vita ny fety lasa manao fanadihadiana eny amin’ny hopitaly rehetra eny sy any amin’ny tobin’ny zandarimaria ny mpanao gazety. Dia hita eo hoe firy indray ny isan’ny fiara nifandona, ny nanitsaka olona, ny nivadika, sns. Marina fa misy ny mpamily no tsy…