• Hiadana sy ho Finaritra i Madagasikara

    « Hiadana sy ho Finaritra i Madagasikara sy ny malagasy » izany no hetaheta sy fanirian’ny maro eto Madagasikara. Tsy dia tena akaiky kandidà « favori » hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena ny tena ary ireo kandidà mba akaiky ny tena ohatra mino 100% aho fa tsy ho tafiditra 2è tour akory 🙂 Ary izany indrindra no hanoratako eto mba hitondra teny ny vahoaka ho amin’ireo mpitondra ho avy. Afaka fintinina amin’ny hevitra tsotra telo araka ireto manaraka ireto fanirian’ny mponina: Hiakatra ny fahefa-mividin’ny vahoaka malagasy Hidina ny vidim-piainana Ho Foana ny asa ratsy ary hitombo ny fandriampahalemana eto Madagasikara Tsara velabelarina kokoa ireo hevitra telo ireo mba hanome hevitra tsara ireo mpitondra ary hampazava…