• Mpampihavana tsy mihavana amin’ny hafa hoe?

    Taorian’ny resabe momba ny fisitahan’andriamatoa isany Andry Rajoelina sy Zafy Albert (eto amin’ny sary, tao anatin’ny hetsika momba ny fampihavanam-pirenena nokarakarain’ny FFKM dia misy ihany koa ny resaka mivoaka eny anivon’ny sehetra ara-pinoana maro samihafa eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Fantatra aloha fa maro no manenjika ny FFKM mikasika ny toerana izay misy azy ireo momba ito fampihavanana ito. Voatondro molotra mikasika izany ireo tangala mena sy ny FFM izay toa heno any ambadika any ho manakihana ireto raiamandreny ara-pinoana izay miezaka manao izay eritreretiny fa mety ho an’ny malagasy sy ny firenena. Misy ihany koa no milaza fa  misy fiandaniana ito fampihavanana ito. Tsy anjaranay eto amin’ny Malagasy Miray…

  • 48 dia… boka?

    Fomba fanisàna tamin’ny kilalao taloha ny hoe vingt-sept dia boka, mba ahitàna izay hitady na hanenjika na hitarika na hahazo anjara tsotra fotsiny ihany rehefa maro ireo ankizy mpilalao. 49 no isan’ireo nanatitra antontan-tanratasy hilatsahan-ko fidina ho filoham-pirenenan’i Madagasikara. Oay, 48, azafady, Noesorin’i Maître Avoko ny taratasy filatsahany noho ny fahitàny fa mety hampisy korontana ny hamaroan’ireo mpilatsaka ho fidiana. 48 olona, ao ny lahy, ao ny vavy. Misy ny efa fantatra sy malzalaza, isy kosa ireo tena mbola tsy fantatra mihitsy. Anisan’ny tranga mahalasa saina ny maro ny filatsahan’i deba. Izay marihina fa toa sahirana raha mamindra na mijery fa dia toa tsy maintsy misy olona iray na roa…