Naleoko

Naleoko ihany ianao, ilay alinalim-pody nihaza harivariva, niandry ankodimirana im-betsaka no faly fa nahavaky atody ka hatraty an-trano, mitsiky miramirana Dia valabalaka iny, fa reraky ny nihaza tsy mahavita...
Continue Reading »