• A vous la parole …

  Lors qu’on recherche des articles sur Madagascar, on ne parle plus que de politique et de crise sur le web. Payons nous le luxe de parler d’autres choses dans Malagasy Miray. Un phénomène inquiétant dans le language quotidien des malgaches est le terme « bizna ». Issu du mot anglais « business », il décrit surtout la façon de gagner un peu sa vie en faisant des « coups ». Ce n’est pas une activité permanente où la personne physique se spécialise au seins d’une personnalité morale. La classe des entrepreneurs « traditionnels » et la bourgeoisie malgache en général méprise et donne une certaine connotation péjorative à ce terme. Elle considère que ce sont les vendeurs ambulants…

 • Rêvons un peu…

  Ah Madagascar, ah sa crise politique!… A Madagascar, comme un peu partout dans le monde je crois, on a beaucoup entendu parler de Dubaï et de ses constructions pharaonesques… A défaut de pétrole construisons une ville qui ferait rêver!!!… Déjà pour qu’on puisse mettre dans les prospectus « Paris, Milan, London, New york et Dubaï » (souvent on remarque ces endroits sur des produits de luxe ou produits de beauté : donc trendy!) Il parait que c’est joli Dubaï… Il parait que Singapore est très propre… Il parait que c’est génial aux Bahamas… Sans queue ni tête! …passons du coq à l’âne. A force de faire voir aux petits malgaches autant de…

 • Raha sery vitan’anamalaho

  Raha ny any an-tanindrazana jerijerena sy ambenana sahady ireo renirano sy tohadrano noho ny orana manomboka milatsaka [taratramada..com – 12.11.2007]. Ny aty amin’ny firenena tandrefana kosa manomboka tahitahiana ny aina noho ny serisery sy ny kohakohaka madinidinika vokatry ny hatsiaky ny ririnina. Hoan’ireo tapaka sy namana izay hisedra ireto volana lava mangatsiaka, indro ary fampatsiahivana kely sady maimaim-poana notovozina tamin’ny traikefan’ireo Ntaolo Malagasy, « raha sery vitan’anamalaho ve dia amonoana vatotr’akoho ? » « Si une soupe de Spilanthes suffit pour soigner le rhume, pourquoi sacrifier la poule pour en faire un bouillon ? » [Anamalaho est le nom générique de plusieurs herbes potagères, Spilanthes connu aussi sous la dénomination…

 • Sikidy soa tsy andihizana

  Sikidy soa tsy andihizana, sikidy ratsy tsy taniana dikanteny : Un oracle favorable ne fait pas danser, comme un oracle défavorable ne fait pas pleurer A favorable oracle doesn’t make to dance, like an unfavorable oracle made not cry (Logiciel no nadika ity teny anglisy ity ka asa raha mba mety. hihihi) Raha ny tena dikany mivantana araka io voasoratra io dia toa manao hoe: Aleo hitranga izay hitranga fa tsy raharahako, na ho soa, na ho ratsy. Nefa raha niezaka nanakatra ny hevitr’izy ity aho dia izao no hitako. Tsy mifanalavitra loatra amin’ilay fomba fiteny iray izay izy ity, manao hoe ‘aza mihomehy ny fahavoazan’ny sasany’ ary koa ilay…

 • Tsihy be lambanana

  « Tsihy be lambanana ny ambanilanitra » Mbola manohy ilay « ny olombelona fandrin-drano… » ity. Izany hoe mitovy hevitra aminy. Ny « Tsihy » dia tsy inona fa ilay herana voarary sy natambatra ho iray. Ampiasaina indrindra ho fipetrahana (toy ireny eny amin’ny toram-pasika rehefa mitanin’andro ireny, ohatra) na ataon’ny olona sasany ambany kidoro raha tsy misy ny fandriana hazo. Eo koa ilay fampiasan’ny Malagasy azy amin’ny andro famadihana, hibatany sy hilanjany ny razana mandritry ny famonosana. Rehefa velarina tsara tokoa izy iny dia mitsotra manaraka tsara ny fandrin-drano ihany koa (raha tsy hoe toerana kisilasila angaha no ametrahanao azy). Tsy misy avo sy iva raha tsara rary. Avy amin’izany no nitsirian’ny hevitra tao amin’ny…

 • Ny olombelona fandrin-drano…

  « Ny olombelona fandrin-drano, ka tsy misy avo sy iva » Entina ilazana fa tsy tokony hisy mihitsy ny fanavakavahana eo amin’ny samy olona, na amin’ny lafiny inona io na amin’ny lafiny inona. Izay, indrisy!, mbola misy sy hita na dia izany aza. Raha tsy hiresaka afa-tsy ny eo amin’ny lafiny fitsaboana, fianarana sy ny sisa aho. Aty Madagasikara io resahako io an! Na dia izany aza anefa dia tsy tokony hanonofy be loatra koa isika olombelona, satria na ny rano heverina ho faran’izay tony aza, rehefa mandry ilika mitaratra azy ianao, dia hahita fa hay misy onja (petites vagues) kely mandady miteraka tsy fitoviana ihany eo amboniny eo. Sa tsy izany?……

 • Ny olombelona toy ny voatr’ampangoro….

  Tsy fantatro na efa mba henonareo izy io na tsia, fa toy izao izy amin’ny endriny feno: Ny olombelona toy ny voatr’ampangoro, mbetika ambony, mbetika ambany. Raha hazavaina tsotra dia hoe toy ny varin’ampango mangotraka ny olombelona, misy fotoana misondrotra ery ambony izy, ary rehefa avy eo indray (ohatra hoe mangatsiaka ilay rano , na maty ny afo) dia lasa ery amin’ny vodi-vilany indray izy. Ny Voatra izany eto dia milaza ilay « cycle’ miverimberina vokatry ny hafanana mampangotraka ny rano iny. Ny ampangoro indray dia ilay nafohezintsika ankehitriny hoe ampango. (nihavian’ny hoe ranon’ampango sns….). Raha adika teny frantsay izy io dia toy izao: »Les hommes sont comme le riz qui bout…