• Manandevo ireo mpampiasa vahiny

  Hiova endrika kely ny vaovao omeko anareo androany! tranga niseho any @ fiasana samy hafa any no ho tanteriko aminareo satria adidiko izany mampahafantatra ny zava-misy rehetra izay mba fantatra sy heno @ ireo namana sy havana sasany. Iarahana mahalala moa ankehitriny ny asarotan’ny fitadiavana asa ka dia miafy @ izay hita sy azo aloa ny ankamaron’ny olona sy ny tanora ankehitriny. Orinasa lehibe iray manao itony « agence immobilier » itony no voalohany tanteriko aminareo aloa!orinasa tantanin’ny frantsay moa izy ity ary tena mahazo vola tokoa aty @ tanin’ny tena aty. Tsy mba misy « contrat de travail » izany ao aminy ary avy dia tsorin’ilay vazaha ny resaka oe « recompense » no omena…

 • Misy rivodoza vao niforona indray

  Tsy afabela e! izay no teny tsotra sy mora hilazana an’ity mahazo ny malagasy ity! satria dia hitsidika ny any@ faritra SAVA ato anatin’ny 48h i LOLA na ilay rivodoza vao niforona ao avaratr’i Madagasikara ao! raha ny vinavina navoakan’ny CNN t@ 15:30 UT Ampitapitao malaky indray ity vaovao ity raha azo atao !

 • Ahoana ny fomba hitazana ny ankizy?

  Tena manahirana ny mitaiza ankizy ankehitriny ary tena olana iray lehibe eo @ fiaramonina izy ity @ izao fotoana izao! Ny ray aman-dreny moa dia lasa mikapoka rehefa tena maditra sy tsy laitra tenenina ny ankizy! ny zanaka tiana tokoa tsy tokony hotsitsina rotsakazo hoy ny fitenena! Ny olana anefa dia mety handratra ny ankizy izany fikapohana sy mety ho fanasaziana azy izany! koa inona ary no hevitra! anjaratsika manana traikefa @ fitaizana no mba angatahako eto hanome soson-kevitra sy ady hevitra misokara ho fanampiana ireo mpanabe sy ray amandreny manana zaza maditra ireo satria ny hazo no vanoko lakana hono ny tany naniriny no tsara!

 • Fiakaran’ny tosi-drà!

  Tena anisan’ny aretina mitarika ny fahafatesana ny fiakaran’ny tosi-drà ka tokony ho mailo ny rehetra @ izao vanim-potoana misy antsika izao mantsy dia maro ny tanora no be tosi-drà ka mety misy ny tapaka lalandrà raha tsy voaramaso sy manaraka fitsaboana tsara! Betsaka ny mety mahatonga io tosi-drà miakatra io mety avy @ fifohana sigara na fisotroana taoka be laotra fa ny tena tiana hisarihina ny saintsika dia ity sakafo matsiro sy be menaka ity ary indrindra dia ny fihinana ny hen’omby! iza moa ny malagasy tsy hilela molotra raha manoloana lasopy tongotr’omby na silamangany! tena sakafo tian’ny malagasy tokoa izy ity kanefa dia mampavesatra ny rà mikorina @ vantana…

 • Hanao défi @tsika hono ny sinoa

  Loza ny asahinsquowhawydity sinoa iray ao @ orinasquowhawydasa afa-kaba izay sahy nilaza ampahibemaso mihitsy oe:»Andao ianareo malagasy rehetra eto ianareo 17 millions mipetraka eto madagasikara tsy misy anjanona na tamingany iray aza alefa mipetraka any sina dia entinareo daholo ny harena rehetra anareo teto izay mety ho fananareo tsy misy avelanareo eto fa entinareo any daholo fa izahay kosa mifindra aty tsy mitondra na inona na inona mankaty fa tsy omenay herintaona ianareo dia resinay». tonga saina mihitsy aho naheno ansquowhawydio resaka io omaly, fsquowhawydanga moa zany isika malagasy ireto dia tena coco be mihitsy e! eny e! mety ho marina tokoa aloha izay raha ny fijery ny toetrantsika @…