Naleoko

Naleoko ihany ianao, ilay alinalim-pody nihaza harivariva, niandry ankodimirana im-betsaka no faly fa nahavaky atody ka hatraty an-trano, mitsiky miramirana Dia valabalaka iny, fa reraky ny nihaza tsy mahavita...
Continue Reading »

kayfabe

Eh, tsy tantaran’i Andry sy Marc ity e! Tantara natao hampahatsiahivana anao ny nandresen’i Frantsa ny tolona tamin’ny taona 1947 fotsiny ihany, sy ny nahavitany nampangina ny menomenom-bahoka nandritra...
Continue Reading »

Grève

Ceci est une histoire vraie, et elle s’est passée il y a longtemps, quand BIANCO n’existait pas encore, quand ce n’était pas encore un certain chef d’entreprise qui était...
Continue Reading »
12