Araka ny fomban-drazana dia nankalazaina ny alatsinainy 04 aprily 2011 teo ny taom-baovaon’ny malagasy. Raha ny lovan-tsofina no asiana resaka dia voalaza fa eo amin’ny fifandrifian’ny tsinam-bolana sy ny masoandro amin’ny andian-kintana (constellations) alahamady (bélier) no voafaritra fa fotoan’izay Asaramanitra izany. Marihina moa fa manodidididina ny fararano eo foana izy io tato ho ato izay.

Raha zohina anefa dia ny alahady faha 03 aprily 2011 hariva tokony ho tamin’ny 5 ora sy 33 minitra no tsinana ny volana. Ary raha ny fomba fanao nolovaina tamin’ireo ntaolo dia raha alohan’ny mitatao vovonana no tsinana ny volana dia iny andro mahatsinana azy iny no andro voalohan’ny fanjava (mois) fa raha kosa aorian’ny mitatao vovonana izany dia ny andro manaraka aorian’ny misasakalina manaraka no andro voalohany.

Ho an’ireo izay mandrafitra alimanaka malagasy izany dia ny alatsinainy 04 aprily 2011 no Vava alahamady Fanjava Alahamady (« premier jour du premier mois de l’année malagasy »)

Maro ireo fombafomba fanao rehefa tonga ohatra izao ny taom-baovao malagasy, misy ny afo tsy maty, ny fandroana sy ny sisa. Samy manana ny heviny ireny soatoavina ireny fa ny anisan’ny nampiavaka ity fankalazana farany ity dia ny fiaraha-niombom-bavaka teny amin’ny fiangonana FJKM Ambohidrabiby ny alahady 03 april lasa teo. Marika izany fa na ny fanisana andro gregorianina no ampiasaina na ny an’ny tatsinanana toy ny an’ny sinoa na ny an’ny arabo na ny an’ny malagasy dia fanisan’andro fotsiny ihany izy ireny fa tsy azo lazaina hoe fanopoan-tsampy akory. Nefa tandremo, misy ireo karazana fomba fomba sasany atao no tsy dia mety loatra amin’ny fivavahana kristianina ka mila lanjalanjaina tsara.

Ka dia :

« Sambasamba Andriamanitra Andriananahary, tratry ny taona vaovao, dia ho samy tratry ny arivo taona mitsingeringerina e! »