Nataoko ihany ny tsy hiloa-bava kanefa toa niserana tampoka tato an-tsaina ny sombin-dresaka tamin’ny sarimihetsika vahiny iray izay toa nanamarika ahy hany ka nanontany tena ihany aho. Ilay sombin-tantara dia mpahandro sinoa iray izay nimonomonona irery raha nahita ity mpampiasa azy mipenompenona mitady zavatra tsy hay eraky ny trano, ka hoy izy « tsy fantany akory izay tadiaviny, hany ka tsy ahita izy » (dikan-teny malalaka io an…)

Fa inona tokoa moa no olana vahana eto amin’ity tanintsika ity amin’izao fotoana izao e? Moa ve misy iray amintsika afaka mitsangana ka hilaza izany ka hiara-hiaiky ny rehetra fa izay tokoa no rangory fototry ny afo tsara ifanakonana mba ahitana vahaolana? Mino aho fa raha misy  olona iray sahy hitsangana  ka hilaza ny fahitany azy dia hisy tranga maromaro mety hiseho:

– ao ireo hiezaka hampiseho fa « efa nandinika lalina » ny zava-misy mitranga amin’izao ka hamoaka izao karazana tsangan-kevitra natambatambany araka ny niainany ny fizotry ny tantara teto Madagasikara hatrizay ka hatramin’izao …Mety tsy ho diso izany fomba fijeriny izany, fa saingy ho feno ve?

– ao ireo ihevitra hoe « io indray i ranona fa te hanandra-tena »… hany ka na misy mitombina aza ny nolazain-dranona dia tsy ho henoina intsony satria … i ranona io miteny io e

– ao ireo mety ho mitovy hevitra amin’izay nolazaina sy novelabelarina ihany fa toa mahatsiaro ho fandanian’andro fotsiny ihany ny firesahana izany

– mino aho fa maro ireo tranga hafa mety hiseho … ianao mamaky io koa inoako marimarina tokoa fa efa nahita tranga dimy farafaharatsiny ankoatran’ireo …

Ny tiana ho tsindriana dia ity: samy miaiky ny rehetra fa mandalo krizy i Madagasikara amin’izao fotoana izao, tsy handeha hitady ny antony nahatonga azy loatra aho (mbola ho lasa any amin’ny ady hevitra be io raha atomboka, heveriko fa efa be dia be ny ady hevitra nandeha hatramin’izay momba io lohahevitra io ka aleoko tsy ampiana intsony), fa kosa moa ve isika izay samy miezaka mitondra ny anjara biriky amin’ny famahana ny krizy mitovy hevitra amin’ny fahazoana ilay olana ho vahana? Asa lahy fa dia vaka ny saina amin’ity toe-draharaha ity …