Resaka finday aloha no resahina amin’ity indray mitoraka ity. Tamin’ny herinandro teo dia nisy tovolahy nampiahiahy ny manodidina ka voatondro molotra ho mpametraka baomba sy mpanapoaka izany. Raha ny fizotra ny tantara araka ireto gazety mpiseho isan’andro no tsiahivina dia nisy ny resaka nandeha fa eny akaikin’ny CCL Antanimena misy baomba mipetraka ka tonga nisava hao teny ny mpitandro ny filaminana. Tsy nahitana na inona na inona anefa teny hany ka tondro molotra nataon’ny olona no nahatonga ny fisamborana fanadihadiana ity tovolahy iray. Rehefa nosavaina ny findain’ity farany dia tsy nahitana ilay laharana niantsoana ny mpitandro ny filaminana. Nisy Bip anankiroa kosa nefa tao ary voalaza fa ny malalany no nobipeny tamin’izany.lesona : fadiana izany ny mikirakira finday eny imason’ny olona fa lazain’ny olona mpanapoaka baomba… loza!Raha ny zavatra mitranga amin’izao fotoana izao moa no jerena dia ohatra ny tsy misy intsony ny fandriampahalemana. Na ny tena marina dia misy ireo andian’olona maromaro miezaka manakorontana ny fiaraha-monina ka mampihorohoro. Vokany : natao fanadihadiana an-dalambe (micro-trottoir) ny olona vitsivitsy dia manamafy sy manamarina fa matahotra tokoa ary tsy te handehandeha mihitsy noho izany.Manao ahoana ny zava-misy tena iainana?Mandreraka aloha ny vesatry ny tebiteby ho an’ny ankamaroan’ny olona. Misy ireo miteny hoe rehefa tsy manara-baovao dia milamina ny saina. Ka raha tsy misy hanara-baovao izany dia mety hanao ahoana ny fiainana? Tato ho ato dia fantatra fa 400 isan’andro ireo olona mikarakara pasipaoro. Handeha hiasa any ivelany na hifindra monina ny fijery ny ankamaroany. Vahaolana ve izany? Ka avela ho an’iza ary ity Madagasiakra ity raha toa ka izany ny fandehany? Ny mety aloha izany dia vonoina daholo ny finday fa ao no lazaina fa miparitaka ny fihainoina no ao no milaza fa mmpipoaka baomba. Kanefa dia hiverina tamin’ny taona 90 no mankany izany? Raha izay ve no mahasoa…