Tsarovy sy mba tadidio : Malagasy anie ianao…

Ohatra ny tsaroana toy ny vao omaly izany hira izany no nohiraina sy noventesina. Feom-baliha manakoaka, feo malagasy mahavelom-bolo, aoka fotsiny … tsy misy ohatra izany. Ary io ilay karana mozika sy hira mahalasa adala rehefa lavitra ny vohidrazana sy ny tanindrazana ny tena.

Ankehitriny dia tsapa fa mihamaro ireo malagasy izay afaka no miezaka mitady ravin’ahitra miala an’i Madagasikara noho ny korontana sy tsy fahatomombanana misy ankehitriny. Raha ny eto an-drenivohitra no resahina dia manahirana ohatra ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ireo mpivarotra izay mitady ny hanin-ko hanina eny ampovoan-dalana manaraka iny lalana mankany Tsiazotafo avy eo Soarano mankany Behoririka iny.

Manahirana toy izany ihany koa ireo olona mijanona miresaka eny ampovoan’ny arabe na ireo miampita eny rehetra eny ka mety hampitohana ny fifamoivoizana raha sanatria misy loza. Manahirana ihany koa ireo olona manao maloto eny rehetra eny satria potika sy simba ireo toerana fidiovana napetraky ny fitondrana. Maimbo ny tanàna mantsina ny sisin-dalana ary ny mpangataka dia manao ny ataony eny rehetra eny. Ny fako moa na dia misy ihany aza ny ezaka dia mbola hita misavovona eny rehetra eny. Ny dabam-pako tsy azo hanantonana akaiky fa tena mamofona aoka izany.

Mandreraka ihany koa ny resaka « ory hava-manana » ka mahatonga ny tsy manana manimba ny fananan’ny hafa ary mahatonga ny misy atao hanambany ny mahantra. Maloto ny rindrina eny amoron-dalana, vakivaky, feno soratsoratra hafahafa.

Etsy an-daniny, misy ireo mahitahita noho ny tsy rariny sy ny tsy mety. Nijanona amin’ny toerany i ranona satria nanome vola sy karazana fanomezana lafo vidy an’i ranona sy i ranona. Mampiditra entana moramora fotsiny tsy mandalo ny làlana tokony ho amin’izany ny sasany. Tonga ireo manampahefana sy ireo jiolahy mampihorohoro sy mampitahotra ka maka ny fananan’ny sasany tsy maharo tena. sns. Lasa fanjakan’ny baroa sy tsy misy saina ilay firenena natao tsy handohalika teo aloha.

Taloha ny tena dia afaka nirehareha ny malagasy ny tena, afa-tsy ny resaka baolina kitra fotsiny angamba no somary nahamenatra. Ankehitriny raha vao miresaka Madagasikara na fiaraha-monina malagasy dia sahirana mafy mitady ireo endritra sy soatoavina kanto sy nampirehareha taloha. Afrikana ny malagasy saingy tsy dia nino loatra izany ny tena raha tsy niaina izao zava-misy rehetra izao. nieritreritra foana fa tatsinanana isika malagasy ka mandala ny fitsipi-pifehezana sy ny dinam-piaraha-monina. Saingy indrisy…

« Madagasikarako milamina, tsy misy gidragidra, …isaorako Ny Avo indrindra » hoy ilay hira iray izay. Teo aloha teo dia marina izany saingy amin’izao fotoana izao dia mila miara-mientana ny vahoaka rehetra mamerina izay filaminana izay satria dia misy ireo andian’olona tonga any an-tokantrano na fiasana rehetra any ka manao hasomparana amin’ny fananan’ny hafa; Mampalahelo…

Madagasikara ho ahy ho anao… efa saika nampiroaroa saina efa saika nialàna kanefa dia an’ny tena foana io na ratsy na tsara ka aleo katsahina izay tsara azo atao ho azy. Mila fanadiovana ara-panahy, mila fanadiovana ara-tsaina, mila fanadiovana ara-pomba sy fahalalàna ary indrindra indrindra ara-piaraha-monina ny eto Madagasikara. Tsy iza fa isika ireto ihany no hanao izany fa tsy hiandry ny vahiny foana akory. Raha tsy izany dia loza eto foana ny mahazo.