Tena manahirana ny mitaiza ankizy ankehitriny ary tena olana iray lehibe eo @ fiaramonina izy ity @ izao fotoana izao! Ny ray aman-dreny moa dia lasa mikapoka rehefa tena maditra sy tsy laitra tenenina ny ankizy! ny zanaka tiana tokoa tsy tokony hotsitsina rotsakazo hoy ny fitenena!

Ny olana anefa dia mety handratra ny ankizy izany fikapohana sy mety ho fanasaziana azy izany! koa inona ary no hevitra! anjaratsika manana traikefa @ fitaizana no mba angatahako eto hanome soson-kevitra sy ady hevitra misokara ho fanampiana ireo mpanabe sy ray amandreny manana zaza maditra ireo satria ny hazo no vanoko lakana hono ny tany naniriny no tsara!