Ny sary rehetra momba ny fandalovan’i IVAN teto Tana dia hitanao ao amin’ny http://www.flickr.com/photos/23374141@N04/