Tena anisan’ny aretina mitarika ny fahafatesana ny fiakaran’ny tosi-drà ka tokony ho mailo ny rehetra @ izao vanim-potoana misy antsika izao mantsy dia maro ny tanora no be tosi-drà ka mety misy ny tapaka lalandrà raha tsy voaramaso sy manaraka fitsaboana tsara!

Betsaka ny mety mahatonga io tosi-drà miakatra io mety avy @ fifohana sigara na fisotroana taoka be laotra fa ny tena tiana hisarihina ny saintsika dia ity sakafo matsiro sy be menaka ity ary indrindra dia ny fihinana ny hen’omby! iza moa ny malagasy tsy hilela molotra raha manoloana lasopy tongotr’omby na silamangany! tena sakafo tian’ny malagasy tokoa izy ity kanefa dia mampavesatra ny rà mikorina @ vantana satria tsy levona ny menaka entin’izy ireny ka manery ny lalandrà! tokony ho lanjalanjaina izany ny sakafo hoanina na mifady sakafo rehefa hita oe misy ny fikaran’ny tosi-drà!

Fa ny tena tiako iadiantsika hevitra eto dia ity sira misy ioda ity e! satria mantsy voalaza fa io ioda io koa no tena manafaingana ny fahatapahan’ny lalandrà! betsaka mantsy ny olona milaza oe ahahy na atapy andro izy ireny dia miala ilay ioda ao anatiny kanefa nisy « chimiste » nanotaniako momba an’io dia tsy mitombona velively ny fanahazana ny sira io dia manala ny ioda ao anatiny?

fehiny, tsara izany ny tanora raha mijery sy manaramaso ny tosi-drà any @ mpitsabo ary raha tahiny ka ambony ny tosi-drà dia aleo mihinana fanafody fa tsy hanao dokotera tena @ fihinanana tongolo gasy sy ny fisotroana tambavy fotsiny! ny fetrany mantsy no tsy voakajy tsara ka eo no mety ho zava-doza raha miaotra ny dôzy hoanina lasa mitarika aretina hafa indray avy eo!