Niala sasatra tany amin’ny faritany  ny filoham-pirenena ary nody teto an-drenivohitra omaly antoandro. Mendrika izany ny olona rehetra, fa ny tena nahasorena ny maro sy nampivalaketraka ny maro dia ny fitohanan’ny fiara naterak’io fodiany io. Ny Radio Don Bosco aza moa dia nilaza sy nanome tarehi-marika mihitsy fa nahatratra 12 KM ny halavan’ny fiara nadritra io fotoana io. Tsy mbola nisy toy izany raha teto Antananarivo fotsiny, ary angamba nanerana ny Nosy. Ny isaorana ny fiadidiana ny Repoblika kosa dia ny nabdraisany an-tànana ny fitsaboana ilay mpanao hira gasy voadonan’ny fiara mpanokatra làlana nialoha azy tetsy 67 Ha.

Nanome kajy tsotra monja ny isan’ny olona nitohana vokatr’izany moa io onjam-peo io ka nitontaly hatrany amin’ny 10.000 mahery tany rehefa natambatra ny olona tany anaty fiara miampy ireo mpiandry fitateram-bahoaka sy ny mpitazana teny amoron’ny arabe.  Tiako be raha mba be mpanotrona toy izany koa aho rehefa tonga avy manao fialan-tsasatra.