(lahatsoratra ho hitanao ihany koa any amin’ny http://gazetyavylavitra.wordpress.com/ ity)

Asa ianao raha toa ahy? Tsy ny teny Malagasy ihany no mahasarotiny ahy mantsy fa hatramin’ny fanajàna ilay hoe Malagasy mihitsy amin’ny maha-olona azy. Ny mahatonga ahy manoratra izany eto dia izao: betsaka loatra hatrizay namakiako gazety izay ny hadisona ataon’ireo mpanoratra anatin’ireny gazety ireny. Dia lasa ny saiko hoe: “Fa angaha dia tsy misy olona mamerina mijery ny tsy mety (tsipelinteny, fahadisoana madinidinika…) ao amin’ireny gazety ireny e? Tsy vitan’izay fa rehefa mba mandefa fanamarihana ianao dia toa tsy asiana dikany sy toa hamaivanina ilay fanamarihana ataonao. Tsy vitsy mantsy izay gazety efa nantsoiko an-tariby sy nandefasako mailaka izay. Anisan’ireny, ary ialako tsiny raha abaribariko eto ny anarana fa angamba izay no hampahatsiaro tena azy ireny sy hanovàny ny fomba fanoratany ary hanaovany ezaka hanatsaràna ny ampitsony: eo ny “MidiMadagasikara”, ny “Gazetiko”, ary ity “NyVaovaontsika” ity.

Mba andramo anie ny mandefa mailaka amin’ny adiresin’ny gazety “NyVaovaontsika” e! Tsy haiko na ny ahy be fanakianana no sakanana, na ilay adiresy mihitsy no fandrebirebena mpamaky, fa miverina fotsiny any aminao mpandefa ny filazana hoe tsy mandray hafatra io adiresy soratana anaty gazety io.

Tsy firaharahàna ny mpanjifa ve izany sa fanadalàna sa fanaovana tsinontsinona? Antsika no mamaly azy!

Mba nividy an’io gazety iray io aho androany, dia inona no ao anatiny hoy ianareo? Lahatsoratra efa nivoaka tamin’ny Alarobia 01 Aogositra 2007 no mameno ny pejy faha 3 ao anatin’ny namidy androany 08 Janoary 2008. Dia manontany tena aho hoe “Mba inona no anjara andraikitra raisin’ny tompon’ny gazety ho fanarenana ny toy ireny? Satria mantsy efa tafiditra ao anatin’ny vola naloan’ny mpividy ilay pejy diso. Mba hisy ve ho karazana famerenana vola amin’ny fomba ankolaka hataony ka hampitombo ny pejy hatonta ny ampitso izy mba ho tambin’ny tsy nety androany. Asa lahy????

Sa dia hoe “rano raraka tsy azo raofina iny, fa dia efa azo aloha ny vola, dia izay !!!” Sao tsy rariny.