Arahabaina daholo aloha tratry ny faran’ny taona 2007. Ary dia efa mandefa sahady ny firarian-tsoa ho an’ny Malagasy rehetra mamaky ny hafatra. Mba ho taom-pahombiazana, ho feno fahasalamana, ho heniky ny fitahiana sy hahatontosana izay rehetra kasaina anie ity taona 2008 hodiavintsika ity.

Efa ho avy eto koa ny lahatsoratra manaraka fa mbola sahirana kely manilika asa faran’ny taona e!

Avylavitra tsy manadino anareo