Anisan’ny zavatra mahaliana sy mahavariana ny resaka fady eo amin’ny fiainan’ny Malagasy. Ireto ary misy fady vitsivitsy, dia anjaranao sisa…

> Ho an’ny vehivavy bevohoka ka tsy te ho afa-jaza

– Mihinana hena avy amin’ny mpamora, lahy ny zaza (pour avoir un garçon: assister à une circoncision et demander à celui qui a pratiqué l’opération de manger un morceau de viande – de zébus je suppose)

– Homan-dranombary mbola tsy masaka, tsy tonga volana ny zaza (boire de l’eau de riz pas bien cuite, l’enfant sera né prématurement)

– Mitomany ny tsy any, lany zara (ne pas pleurer)

– Mihomehy tsy tonga volana, tsy tonga volana ny zaza (ne pas rire à celle qui accouche prématurement)

– Mandry raha voky, mahavotsotra (rester debout quelque temps après avoir mangé pour faciliter la digestion)

– Manatsoaka hazandrano, mahafa-jaza (ne pas pêcher)

– Manongotra ahi-maitso, mamotsitra (arracher de l’herbe verte)

– Mihanika tohatra, mahafa-jaza (ne pas monter des échelles)

– Mihinana hasina, mamotsitra (ne pas manger des oeufs pourris, des citrons verts ??)

– Miditra an-davam-bary, mahafa-jaza (ne pas entrer dans un silo à riz)

Ou encore

– frapper 3 fois en criant: « je suis enceinte, ô mort » avant d’entrer dans une maison où il y a un defunt.

– ne pas aider son mari à racommoder le toit de la maison (manafo-trano, tsy miteraka)

– ni soulever de pierre pour réparer le tombeau (manainga vato, mahafa-jaza)

– ne pas laisser pousser l’herbe sur le bord de votre rizière (tsy manatsa-parihy, tsy miteraka)

– Dire aux autres ce qui concerne votre destin propre, c’est s’exposer aux sortilèges (milaza vintana ny andro nahaterahana amin’olona, andrao amosaviny)

in Raketaka, tableau de moeurs féminines malgaches, dressé à l’aide de proverbes et de fady », Mondain Gustave , ed° Ernest Leroux; 1925, 149p