Tato ho ato izay dia voaresaka matetika ny tanora sy ny fampandrosoana. Anisan’ny hevitry ny tanora vitsivitsy eto Madagasikara mantsy izao ny fiasana ho an’ny tena mba hiavotana.

Tsy resaka « bizina » no tiana ambara eto fa tena orinasa mijoro ara-dalàna ara-panjakàna sy ara-sosialy. Misy ireo zay tanora vao erotrerony no mandingana ny tokonan’ny fandraharahana, mpivarotra ambongadiny, mpivarotra milina teknolojika sy ireo fitaovam-pifaneraserana ary finday isan-karazany ireny, mpanafatra entana avy any Eoropa sy Azia ary mpanondrana entana toy ny makamba, vatosoa, lotsia, jirofo, sns.

Mahafinaritra ny mahita ireny tanora mitsikaraka ireny fa tsy miandry hahazo asa fotsiny. Raha tena mandeha amin’ny fahamarinana avokoa ny lahasan’izy ireny dia afaka raisina ho modely fitaratra atao ohatra.

Ny malagasy dia mbola tsy tena manana kolo-tsaim-pandraharaha (esprit entreprenarial) ka izay no mbola ahitana varotra kely etsy sy eroa : voanjo amin’ny kapoka amidy ariary zato na enta-madinika tsy ahazoana vola maty (chiffres d’affaire) sy tombom-barotra (marge bénéficiaire) akory ka tsy mahavelona fa dia mbola mitrongy vao homana eny foana ihany.

Raha tafaresaka tamin’ny mpamily fiara karetsaka (taxi) iray aho dia sadaikatra ihany raha somary mody niambozona ilay fehitratra (ceinture de sécurité ou harnais) izay tsy mipetaka amin’ny fiara akory izy raha sendra nandalo mpitandro filaminana izahay. Aleo, hoy izy apetaka ity fa masiaka ry zareo ireto. Ny marina dia tsy noho ny fitandroana ny ainy no nanaovany izany.

Inona ary noifandraisan’izany amin’ny tanora sy ny fandraharahana ary ny fitantanana hoy isika? Ny malagasy dia tanora ny ankamaroan’ny mponina, ny tsy ampy eto amintsika raha oharina amin’ny kolotsaina alemaña na japoney dia ny fanarahan-dalàna. Tsy fanarahan-dalàna satria matahotra sazy fa fanarahan-dalàna ho fiavotana. Tany roa efa potiky ny ady izy roa tonta ireo saingy tafarina ary lasa lavitra mihitsy.

Raha hiresaka ny sinoa sy ny indianina indray isika na ny etsy akaiky : ry zareo maorisianina dia itovizantsika amin’izy ireo ny samy maha-efa nozanahana antsika. Hita sy re anefa fa anisan’ny firenena mandroso izy na dia mbola misy mahantra ihany aza any.

Anisan’ny nampandroso ireny firenena ireny ny fandraharana sy ny fitantanana. Anisany ihany koa anefa no fahaiza-manararaotra tsena misokatra ary ny famokarana amin’ny hadiry(?) (volume) ahafahany mamehy ny mason-karena (coût de revient pour une économie d’échelle)

 Misy ohatra maro azo hakantsika tahaka amin’ireo firenena rehetra voalaza etsy ambony ary misy ihany koa orinasa azo solona tena eto (représentation, franchise ou filiale) na ihany koa iarahana miasa amin’ny maha mpamokatra akora (producteur de matières (premières)) antsika malagasy. Amin’izay fotoana izay dia mety afaka ampitomboana ny arin-karena fao-be noho ny fitomboan’ny orinasa sy ny fiakaran’ny fahefa-mividy (pouvoir d’achat)