Raha ny any an-tanindrazana jerijerena sy ambenana sahady ireo renirano sy tohadrano noho ny orana manomboka milatsaka [taratramada..com – 12.11.2007]. Ny aty amin’ny firenena tandrefana kosa manomboka tahitahiana ny aina noho ny serisery sy ny kohakohaka madinidinika vokatry ny hatsiaky ny ririnina.

Hoan’ireo tapaka sy namana izay hisedra ireto volana lava mangatsiaka, indro ary fampatsiahivana kely sady maimaim-poana notovozina tamin’ny traikefan’ireo Ntaolo Malagasy, « raha sery vitan’anamalaho ve dia amonoana vatotr’akoho ? »

« Si une soupe de Spilanthes suffit pour soigner le rhume, pourquoi sacrifier la poule pour en faire un bouillon ? » [Anamalaho est le nom générique de plusieurs herbes potagères, Spilanthes connu aussi sous la dénomination de « brèdes mafana »].

« If a soup of spilanthes is enough to cure cold, why sacrifice the hen to make a broth ? »

Satria efa fantatry ny be sy ny maro ihany io ohabolana io dia mety misy fanontaniana any ho any hoe mba inona koa ary no tena antom-pisian’ity lahantsoratra ity ? Voalohany aloha dia efa elaela ihany aho izay no tsy nanoratra teto :) [Fa iny moa angamba dia ahy samirery ka mety tsy dia hahaliana anareo loatra] Ny faharoa indray vokatry ny fahitako fa misy olona manana fahalalana betsaka mpamaky eto amin’ity sehatra ity ka mba mangataka raha mba misy vonona hizara traikefa mikasika « fitsaboana netim-paharazana » ? Tsy voatery ho zava-dehibe fa rehefa fitsaboan-drenibe dia efa izy izay ? Raha toa moa misy manana ity boky manaraka ity dia tena liana ny mba hahita izay voarakitra ao mihintsy raha ny tenako manokana 😉

Boky: « Raha sery vitan’anamalaho » [Fitsaboana netim-paharazana tsotsotra, taloha sy ankehitriny, nangonina araka izay azo natao], Andriantsoa Gabriel, Antananarivo, voatonta tao amin’ny Typo-Express, 1979, 198 pejy.

P.S: Hoan’ireo izay tsy mbola mahalala io ohabolana io dia tsy mety angamba ny misaraka tsy manome fanampim-panazavana akory, ka ny ilazako azy angamba dia ny hoe karazany manome fanazavana ny nambaran’i Harinjaka momba ny fahasarotan’ny fiainana any Madagasikara io ohabolana io hoe : « sitrany ahay » [car il n’y a pas de moindre économie | because there is no lesser economy] 😉