Sikidy soa tsy andihizana, sikidy ratsy tsy taniana
dikanteny : Un oracle favorable ne fait pas danser, comme un oracle défavorable ne fait pas pleurer
A favorable oracle doesn’t make to dance, like an unfavorable oracle made not cry (Logiciel no nadika ity teny anglisy ity ka asa raha mba mety. hihihi)
Raha ny tena dikany mivantana araka io voasoratra io dia toa manao hoe: Aleo hitranga izay hitranga fa tsy raharahako, na ho soa, na ho ratsy.

Nefa raha niezaka nanakatra ny hevitr’izy ity aho dia izao no hitako. Tsy mifanalavitra loatra amin’ilay fomba fiteny iray izay izy ity, manao hoe ‘aza mihomehy ny fahavoazan’ny sasany’
ary koa ilay hoe adin’ombalahin’ny mpianakavy, ny maharesy tsy hobiana, ny resy tsy akoraina.

Ahoana no fihevitrareo?