« Tsihy be lambanana ny ambanilanitra »
Mbola manohy ilay « ny olombelona fandrin-drano… » ity. Izany hoe mitovy hevitra aminy.

Ny « Tsihy » dia tsy inona fa ilay herana voarary sy natambatra ho iray. Ampiasaina indrindra ho fipetrahana (toy ireny eny amin’ny toram-pasika rehefa mitanin’andro ireny, ohatra) na ataon’ny olona sasany ambany kidoro raha tsy misy ny fandriana hazo. Eo koa ilay fampiasan’ny Malagasy azy amin’ny andro famadihana, hibatany sy hilanjany ny razana mandritry ny famonosana.
Rehefa velarina tsara tokoa izy iny dia mitsotra manaraka tsara ny fandrin-drano ihany koa (raha tsy hoe toerana kisilasila angaha no ametrahanao azy). Tsy misy avo sy iva raha tsara rary. Avy amin’izany no nitsirian’ny hevitra tao amin’ny Ntaolo hampiasa azy ho fanoharana momba ny fitoviana.

dikanteny: Ceux qui sont sous le ciel (les hommes) forment une grande natte (i-e sont solidaires)