Avy mangataka izahay
Ka indreto izahay
haka ny anay

Inona re no alainareo
Fa omena anareo
raha mbola eo?

Ny teninay re no alaina
Fa ilaina
mba hajaina

Iza re no haka azy
Iza no sahy
Mitsangana!

Indreto avy izahay
Hamelona indray
K’atolory amin’izay

Amin’ny firy no fotoana
fa tsy ataotao foana
ndrao lasan’ankaso

Izao dieny izao re no fotoana
Fa vonona foana
Mba hamelomaso

Apetraho aloha ny safidinareo
Sao mora leon’
Ny ala-safay

Ny safidinay dia efa vita
Iriana ho tafita
satria iny no anay.

… … … …
02 jona 1993