Malala ô,

Ny zanatsika roa,
ampatorio aloha,
fa te-hahita an-dria aho.

Ny entana sy trano
Diovy, sasao rano
fa te-hahita an-dria aho.

Ny rano omano am-patana
hifampandroana vatana
fa te-hahita an-dria aho.

Malala ô,

Ilay varavarana io
aleo hitafitafy
Hidirako io anio
F’izaho tsy hihafihafy.

Tsy adanadana anefa
raha toa tsy manahirana,
antonona ahy io rehefa hoe
afaka idirana.

Ary mba tsy haneno ny
savily sy karetsaka:
Mba angalaon-dria menaka.
Dia iny no atenteno
Ataovy betsabetsaka,
fa te-hahita an-dria aho

Kanefa aoka kosa
tsy ho vonto tafahoatra,
Fandrao dia mampisosa
Raha toa malama loatra.

Malala ô,

Dia aoka izao tsy ho adino:
Raha tonga any aho akia,
Giazo sy fihino
Izay fara-herin-dria.

Izay fara-hery mihitsy
F’aza misalasala.
Indria aza mitsitsy
fa tantiko io Malala.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.