Tery aho ny hanoratra eto haingana noho ny adi-hevitra mety ho teraka vetivety tamin’ilay lahatsoratra vao hitantsika mikasika ny tantaran’i Madagasikara. Tsy manam-pahaizana momba ny tantara ny tena nefa dia tena tia handalina ny tantaram-pirenena tokoa.

Fantatsika rehetra aloha fa tena mbola vitsy ny raki-tsoratra mikasika ny tantaran’i Madagasikara. Mbola ezaka manokana noho izany ny mamoaka sy mampahafantatra amin’ny be sy ny maro ny amin’izany tantara izany. Izaho moa, famerimberiko ity teny ity dia tsy nianatra momba ny tantaran’i Madagasikara raha tsy tamin’ny taona fahadimy, taona fahavalo irery ihany nandritra ny taom-pianarako manontolo. Hetaheta be tao amiko noho izany ny manangona izay rehetra mahaliana ahy mikasika ny tantaran’i Madagasikara.

Ny teny hoe « tantaran’i Madagasikara »

Fandrika iray lehibe ho an’izay manoratra tantara ny miseho ho mahalala manontolo ny tantara rehetra an’i Madagasikara. Tsy misy ihany koa ny tokony hihambo ho mahafantatra ny tantaran’i Madagasikara. Tamin’ny zava-nitranga taloha raha nisy ny nanoratra ny tantaram-pirenena iray dia nisy avy hatrany ny nandidy dia homana. Ohatra : « Histoire de France » tondro tokana fanerena hanana fijery tokana io matetika. Nampisy adi-hevitra be hoe tsy maintsy izay fomba fijery izay ve no atao hoe tantaran’i Lafrantsa ohatra. Teraka noho izany ary fa be ny fomba fijery ny tantara koa rehefa manoratra ny tantaram-pirenena ny mpanoratra iray dia manoratra mazava tsara hoe « Une histoire de France ». Asa raha efa mazava amintsika na tsia ny fanazavana tiako ahatongavana.

Hazavaiko amin’ny alalan’ny hevitra hafa indray na dia tsy mifandraika loatra aza. Ataoko fa efa nahita baiboly avokoa isika rehetra. Dia efa nahita ihany koa ny Evanjely na Filazantsara na Vaovao Mahafaly ao anatin’io Baiboly (kristiana) io. Misy ny Evanjely araka an’i Matio, Misy ny Evanjely araka an’i Marka sy ny hafa moa izany. Raha atao ny fampitahana amin’ireo Evanjely na Vaovao Mahafaly na Filazantsara efatra ireo dia tahaka ny mitantara zavatra iray ihany ry zareo nefa samy manana ny fitantarany azy avy ireo mpanoratra efatra ireo. Dia tokony ho sahala amin’izany ihany koa rehefa manoratra ny tantara izay te-hanoratra ny tantaran’i Madagasikara. Izay indrindra no mahatonga ahy hanoratra ny lohateny hoe « Amin’ny tantaran’i Madagasikara » eo ambony.

Amin’izay fotoana izay, tsy maintsy ny zavatra nitranga no tantaraiko fa manana ny fomba fitantarako azy aho. Tsy voatery aho hanao Bemiray ny tantaran’i Madagasikara manontolo fa miezaka hampivoitra kosa izay zava-nitranga goavana rehetra tamin’ny tantaran’i Madagasikara. Manana ny fomba fijeriko aho amin’ny hanoratako ny tantara saingy tsy mety kosa raha minia mandainga aho amin’ny fitantarako. Noho izany adidin’ny rehetra ny miezaka mamoaka tsikelikely izay rehetra fantany momba ny tantaran’i Madagasikara.